Дарко Димовски - Генерален директор

Дарко Димовски

Генерален директор

Александар Јовановски - Oфицер за услуги

Александар Јовановски

Oфицер за услуги

Ана Китановиќ - Агент за продажба

Ана Китановиќ

Агент за продажба

Ана Христовска - Административен асистент

Ана Христовска

Административен асистент

Драгица Додевска - Менаџер на дигитал центар

Драгица Додевска

Менаџер на дигитал центар

Александар Спасов - ИТ МЕНАЏЕР

Александар Спасов

ИТ МЕНАЏЕР

Дејан Тимковски - Менаџер на продажба

Дејан Тимковски

Менаџер на продажба

Никица Стаменковиќ - Менаџер на физ.архива и логистика

Никица Стаменковиќ

Менаџер на физ.архива и логистика

Александар Тодоровски - Раководител на магацин

Александар Тодоровски

Раководител на магацин

Мартин Арсовски - Координатор во дигитал центар

Мартин Арсовски

Координатор во дигитал центар

Татјана Насковиќ - Скен оператер

Татјана Насковиќ

Скен оператер

Лазар Ангелов - Магационер

Лазар Ангелов

Магационер

Јовица Ангелевски - Офицер за услуги

Јовица Ангелевски

Офицер за услуги

Владимир Настев - Офицер за услуги

Владимир Настев

Офицер за услуги

Бојан Јордановски - Офицер за услуги

Бојан Јордановски

Офицер за услуги

Катерина Чалоска - Скен оператер

Катерина Чалоска

Скен оператер/p>

Маја Поп Андонова - Скен оператер

Маја Поп Андонова

Скен оператер

Васко Главинов - Магационер

Васко Главинов

Магационер

Изјава од претседателот

  

Мисија и визија

  

Политика за квалитет

    

Политика за безбедност на информации

  

Организациона структура

  

Референтна листа

  

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk