Отворени позиции за вработување

АСИСТЕНТ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

АСИСТЕНТ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

повеќе...

МАГАЦИОНЕР - АСИСТЕНТ ЗА АРХИВСКА ЛОГИСТИКА

МАГАЦИОНЕР - АСИСТЕНТ ЗА АРХИВСКА ЛОГИСТИКА

повеќе...

Помлад администратор на база на податоци

Помлад администратор на база на податоци

повеќе...

Оперативен менаџер

Оперативен менаџер

повеќе...

IT help desk

IT help desk

повеќе...

 ИТ Систем администратор

ИТ Систем администратор

повеќе...

Проектен сорaботник (PS/0N)

Проектен сорaботник (PS/0N)

повеќе...

Стручен соработник за корпоративна поддршка (KA/01)

Стручен соработник за корпоративна поддршка (KA/01)

повеќе...

Стручен соработник за односи со клиенти и наплата на побарувања (NP/01)

Стручен соработник за односи со клиенти и наплата на побарувања (NP/01)

повеќе...

Финансиски контролор (FK/01)

Финансиски контролор (FK/01)

повеќе...

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk