Концептот на електронското архивирање, Е-Архива, претставува интегриран систем кој овозможува лесен и брз пристап до вашата физичка и електронска документација. Со ова, цела ваша документација, физички архивирана и/или скенирана, е поставена на безбедна база на податоци со 24/7 онлајн пристап. Вашите вработени ќе можат да најдат, да споделуваат и процесираат документи со само еден клик.
Нашиот систем овозможува електронско чување на документи од различен тип и формат (скенирани документи, електронски датотеки, електронска пошта, звучни записи, фотографии, работни процеси и сл.)

Пристапот до Е-Архивата е овозможен преку Интернет пребарувач, така што не е потребна никаква нова опрема или софтвер. Откако вашите вработени ќе бидат авторизирани и ќе им се доделат привилегии согласни со вашето работење, се што треба да направат е да се логираат со уникатно корисничко име и лозинка доделено од Инбох. Со ова вашата архива е заштитена од неовластен пристап.
Е-Архивата на ИНБОХ е развиена во согласност со законските прописи за канцелариско и архивско работење. На тој начин, самиот софтвер води евиденција за категоријата и функционалната важност на секој документ посебно, со што се овозможува едноставна селекција и отстранување на документите на кои им е поминат рокот за чување, а со тоа и намалување на трошокот за физичко чување.


Бенефиции за вас:
- Исклучително брзо пребарување и пронаоѓање
- Следливост на движењето и употребата на секој документ
- Зголемена продуктивност
- 24/7 онлајн пристап од било каде
- Создавате ваша Е-канцеларија со што заштедувате на простор и ги минимизирате трошоците за физичко чување на документите.

СПЕЦИЈАЛНИ ПРОДУКТИ поврзани со услугата Е-Архива

• Комплетна дигитализација и Е-архива 
- Проектно дигитализирање на целата документација започнувајќи од одредена година до достигнување на тековната година. Индексирање по договорени параметри и утврдување на типови на документи. Креирање на Е-Архива и доделување привилегии на авторизираните лица од вашата компанија за пребарување, побарување и преглед на дигитализираната документација.
После проектното скенирање се започнува со тековно скенирање (неделно, месечно, квартално) во зависност од вашите потреби.
За повеке информации контактирајте нè тука
• Проектна дигитализација и приспособување на Е-архива од страна на клиентот
После проектната дигитализација се прави адаптација на Е-архива во зависност од вашите потреби. Вие добивате пристап до апликацијата и привилегија за едитирање на истата, со што ќе можете самостојно да ја создавате Е-архива на дневно ниво. Скенирањето , индексирањето и обработката на документите ќе биде на ваша страна.
За повеке информации контактирајте нè тука
Физичкa Aрхивa

Физичкa Aрхивa

Совршена организациска ефикасност

Дата хостинг

Дата хостинг

Е-mail пораки и документи, бази на податоци, содржина на вашиот Intranet, вашите највредни податоци ќе бидат безбедни со нас

Дигитализација

Дигитализација

Целосна контрола над документацијата

Архивско сеф депо (media vault)

Архивско сеф депо (media vault)

Кога безбедноста е врвен приоритет

Kонсултантски услуги

Kонсултантски услуги

Документарниот центар ИНБОХ нуди соодветни консултантски услуги со цел олеснување ...

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk