ISO 9001:2008 - стандард за управување со квалитет

ISO 9001:2008 - стандард
за управување со квалитет

ISO 27001:2013 - стандардот за безбедност на информации

ISO 27001:2013 - стандард за безбедност на информации

Политика за безбедност на информации

Политиката за безбедност на информации претставува определба на раководството на ИНБОХ за имплементирање, одржување и унапредување на Интегрираниот систем за управување, чија основна цел е да обезбеди доверливост, интегритет и достапност на клиентската документација, како и документацијата која е потребна во секојдневното работење на ИНБОХ

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk