ISO 9001:2008 - стандард за управување со квалитет

ISO 9001:2008 - стандард
за управување со квалитет

ISO 27001:2013 - стандардот за безбедност на информации

ISO 27001:2013 - стандард за безбедност на информации

Политика за квалитет

Политиката за квалитет претставува документ кој ги обединува целите за квалитет воспоставени од раководството на ИНБОХ, каде сите функционални организациски единици воспоставуваат цели и стандарди за квалитет и организираат процеси со кои ќе го гарантираат спроведувањето на истите.

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

BFD = 1492574251686
BDD = 1492574251686
© 2017 Inbox - archive and data center
Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk