facebook pixel
во поддршка на врвните спортисти

“Нашата заедничка карактеристика е нашиот вредносен систем. Високо поставени цели, посветеност и исклучителни резултати. Ние застануваме во материјална и логистичка поддршка на Трикратниот светски шампион Димитар затоа што исклучителните резултати и светски титули не доаѓаат природно, спонтано или наследно! Тие се последица на талент, многу напорна работа и исклучителна посветеност во тоа што е поставено како цел.

А целите се поставени високо и истите се остварени. Резултатите што ги постигнува Димитар се доказ дека се што од срце се сака и работи е возможно да се постигне, тоа треба да биде инспирација за сите млади луге без разлика дали се спортисти или бизнис професионалци да поставуваат високи цели, да бидат фокусирани и посветени на остварувањето на тие цели. Преку исклучителните резултати на секој од нас се создава подобро општество за сите.“

изјави Стојче Тасков основач и претседател на ИНБОХ.

во поддршка на врвните спортисти
во поддршка на врвните спортистии

во поддршка на врвните спортисти

Услуги

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

© 2011 - 2018 Inbox - archive and data center. Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk