facebook pixel
Документарниот центар ИНБОХ нуди соодветни консултантски услуги со цел олеснување на работењето на клиентите како и законско усогласување на своите клиенти со Законот за архивски материјал и сите подзаконски акти ( опишани во делот : законска регулатива ) .

Консултантски услуги кои документарниот центар ги нуди на клиентите се :

- Изготвување на план и листа на архивски знаци , кој во себе содржи 3 прилога
( план на архивски знаци, листа на архивски материјал и листа на документарен материјал со рокови на негово чување ) .
За компаниите кои не се запознаени со канцелариското и архивско работење и изготвувањето на плановите и листите на архивски знаци , документарниот центар може да ги изготви истите согласно типовите на документација со која располага клиентот.
За повеќе информации контактирајте нè тука - Обука за работење со деловодна книга ...
Доколку компанијата не е запознаена со работењето со канцелариското и архивско работење и водењето на деловодната книга , документарниот центар може да изврши соодветна обука ...
За повеќе информации контактирајте нè тука - Заведување и разведување на актите ...
Доколку клиентите имаат потреба од обука за правилно заведување и разведување на актите , Инбох документарниот центар е подготвен да направи обука ...
За повеќе информации контактирајте нè тука - Селекција на документација со изминати рокови на чување
Поради законската обврска на клиентот за селектирање и издвојување на документација со изминат рок на чување , документарниот центар Инбох може да го изврши истото за клиентите ...
За повеќе информации контактирајте нè тука

CONTENT

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

© 2011 - 2018 Inbox - archive and data center. Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk