Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина Почетна 9 Author archive for afrodita Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално...
#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој Почетна 9 Author archive for afrodita Како дел од мисијата на Инбох е да оддржува организациска свест која препознава и дава шанси на млади таленти да се докажуваат и со своите идеи да го менуваат нашиот свет на подобро....
Стратешко партнерство: Инбох – Микрокоп

Стратешко партнерство: Инбох – Микрокоп

Стратешко партнерство: Инбох – Микрокоп Почетна 9 Author archive for afrodita Инбох – Архивски дата центар пристапи кон уште едно стратешко партнерство со Микрокоп доо – Љубљана, Словенија се со цел исполнување на своите долгорочни цели за раст, развој и...
Направи си понуда