Новости

Почетна 9 Категорија: Новости

#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

Како дел од мисијата на Инбох е да оддржува организациска свест која препознава и дава шанси на млади таленти да се докажуваат и со своите идеи да го менуваат нашиот свет на подобро...
дознај повеќе

Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет во Инбох на конференцијата на INFOSEC New Technologies

Нова Горица – Словенија, 12 – 14 јуни, Се одржа конференцијата INFOSEC New Technologies (INT 2019), во конференцискиот центар Перла (ХИТ). Настанот претставуваше одлична можност за најдобрите експерти...
дознај повеќе

Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално канцелариско и архивско работење ...
дознај повеќе

Annual Letter from our CEO

Dear Partners, 2018 is unmistakably going in the right direction, to the zip folder of our rapid access memories and INBOX will make sure that the details of your business endeavors stay available for...
дознај повеќе

#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

Како дел од мисијата на Инбох е да оддржува организациска свест која препознава и дава шанси на млади таленти да се докажуваат и со своите идеи да го менуваат нашиот свет на подобро...
дознај повеќе

Нови инвестиции за достигнување нови предизвици

Професионалните услуги за архивирање и менаџирање со документи, кои ги нуди Инбох, сè се повеќе барани од страна на домашни и странски компании за подобрување на нивните работни процеси...
дознај повеќе

Генијален, практичен начин за заштита на нашите документи

Што би се случило доколку ги изгубиме семејните фотографии? Би изчезнале и сеќавањата од специјалните моменти. Ако ги изгубиме личните документи, писмата, дипломите, како да губиме и дел од себе, или...
дознај повеќе

Доделена наградата за најдобро дизајнерско решениe

На Новогодишната забава на ИНБОХ која се одржа на 20.12.2016, беше доделена и наградата за најдоброто дизајнерско решение на наградниот конкурс “Бидете архитект на нашиот работен простор” според...
дознај повеќе

#ВоФокус со Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет

Убаво кажано. Нашата перспектива за безбедноста е комплетно различна од перспективата на имателот на документите. За да ви ја доближам таа перспектива ќе употребам пример од секојдневниот живот, кој...
дознај повеќе

#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

Како дел од мисијата на Инбох е да оддржува организациска свест која препознава и дава шанси на млади таленти да се докажуваат и со своите идеи да го менуваат нашиот свет на подобро...
дознај повеќе

Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет во Инбох на конференцијата на INFOSEC New Technologies

Нова Горица – Словенија, 12 – 14 јуни, Се одржа конференцијата INFOSEC New Technologies (INT 2019), во конференцискиот центар Перла (ХИТ). Настанот претставуваше одлична можност за најдобрите експерти...
дознај повеќе

Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално канцелариско и архивско работење ...
дознај повеќе

Annual Letter from our CEO

Dear Partners, 2018 is unmistakably going in the right direction, to the zip folder of our rapid access memories and INBOX will make sure that the details of your business endeavors stay available for...
дознај повеќе

#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

Како дел од мисијата на Инбох е да оддржува организациска свест која препознава и дава шанси на млади таленти да се докажуваат и со своите идеи да го менуваат нашиот свет на подобро...
дознај повеќе

Нови инвестиции за достигнување нови предизвици

Професионалните услуги за архивирање и менаџирање со документи, кои ги нуди Инбох, сè се повеќе барани од страна на домашни и странски компании за подобрување на нивните работни процеси...
дознај повеќе

Генијален, практичен начин за заштита на нашите документи

Што би се случило доколку ги изгубиме семејните фотографии? Би изчезнале и сеќавањата од специјалните моменти. Ако ги изгубиме личните документи, писмата, дипломите, како да губиме и дел од себе, или...
дознај повеќе

Доделена наградата за најдобро дизајнерско решениe

На Новогодишната забава на ИНБОХ која се одржа на 20.12.2016, беше доделена и наградата за најдоброто дизајнерско решение на наградниот конкурс “Бидете архитект на нашиот работен простор” според...
дознај повеќе

#ВоФокус со Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет

Убаво кажано. Нашата перспектива за безбедноста е комплетно различна од перспективата на имателот на документите. За да ви ја доближам таа перспектива ќе употребам пример од секојдневниот живот, кој...
дознај повеќе
Направи си понуда