#ВоФокус со Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет

#ВоФокус со Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет

1.Одговорноста за сопствените документи и информации е суштинска за секоја организација. Но кога Вашата организација е таа која што е одговорна за документите и информациите на други организации тоа е сосема друга одговорност. Како се носите со таа одговорност?  ...