Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално канцелариско и архивско работење  во рамките на Институтот за  историја.  Филозофскиот Факултет од...
Стратешко партнерство: Инбох – Микрокоп

Стратешко партнерство: Инбох – Микрокоп

И нбох – Архивски дата центар пристапи кон уште едно стратешко партнерство со Микрокоп доо – Љубљана, Словенија се со цел исполнување на своите долгорочни цели за раст, развој и иновации. Микрокоп д.о.о. Љубљана е матицатa на компаниите кои ја сочинуваат Групацијата...
Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Нашата посветеност на создавање култура во која вработените се среќни и максимално се чувствуваат како дел од компанијата, Нашата посветеност на создавање култура во која вработените се среќни и максимално се чувствуваат како дел од компанијата, прераснува во една од...
Annual Letter from our CEO

Annual Letter from our CEO

Dear Partners, 2018 is unmistakably going in the right direction, to the zip folder of our rapid access memories and INBOX will make sure that the details of your business endeavors stay available for recalls as fast as you need and as long as you need it. Working...
Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Зборуваме за вредноста на информациите, кои независно од кој сектор или индустрија се, во себе носат потенцијална вредност. Во фокус на темата е Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика, кој ни кажува повеќе за трајната документација,...
#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

#ЕДЕНЧЕКОРПОВЕЌЕ во професионален развој

  Како дел од мисијата на Инбох е да оддржува организациска свест која препознава и дава шанси на млади таленти да се докажуваат и со своите идеи да го менуваат нашиот свет на подобро. Оваа наша приказна ќе ја започнеме со тројца наши млади таленти кои летово беа дел...