Are you our Technical Lead?

Are you our Technical Lead?

As a Technical Lead, you will work on a new product called “Digital Office” that is offered as a Cloud SaaS platform on the local market aimed to drive the digital transformation in process automation and document management. Our main R&D Hub is located in...
Проектен соработник

Проектен соработник

Инбох ДООЕЛ Скопје, најуспешниот професионален архивски и дата центар во Македонија, кој на своите клиенти им нуди врвна заштита на податоци и документи во своите физички и дигитални архиви, поради зголемен обем на работа и организациска комплексност има потреба од...
Cloud DMS/ERP имплементатор

Cloud DMS/ERP имплементатор

Инбох ДООЕЛ Скопје, Ве поканува да учествувате и да допринесете во развојот и одржувањето на најиновативниот модел за управување со електронски документи. Како Cloud DMS/ERP имплементатор, Вие ќе ги имате следниве одговорности: имплементација на софтверски решенија...