OCR

ОЦР (Optical character recognition / Оптичко препознавање на знаци), преставува механичка или електронска конверзија на слики кои содржат електронски, печатен или рачно напишан текст. ОЦР технологијата на глобално ниво, е широко распространет метод за дигитизација на печатени текстови, така што тие можат електронски да се уредуваат, пребаруваат, складираат, да бидат прикажани он-лајн и да се користат во разни други процеси.

Инбох поседува најнова технологија за оптичко препознавање на текст, со која оваа услуга може да се извршува како “ интегриран дел“ од скен операциите кои Инбох ги извршува за своите клиенти, или како Издвоена услуга, која можат да ја користат клиентите кои имаат востановено свој процес на скенирање но сакаат да ја користат целата содржина на документот како пребарувачки индекси.

“Ние имаме решение за додавање вредност на вашиот скен процес, а резултатот од соработката е перфектен документ во кој целата содржина е подобна за пребарување.“

Постапката е сосема едноставна. Кога ке завршите со скенирањето, Вие се авторизирате на ИНБОХ веб сервисот за ОЦР услуги и на нашиот Клауд ОЦР сервис, вршите комплентно препознавање на текст на вашите скенирани документи.

Контактирајте нѐ денес

За ефикасност и поголема контрола

Направи си понуда