УСЛУГИ

Партнер на повеќе од 300 локални и интернационални клиенти

Физичка архива

Ние ќе ја подобриме безбедноста на Вашата архива и ќе обезбедиме Вашите документите да бидат чувани во целосен интегритет

Е-архива

Ќе ја оптимизираме достапноста на информации во Вашата организација и ќе одговориме на едно од најчесто поставуваните прашања: Кој пристапува до што?

Дигитализација

Со дигитализација на Вашите документи Вие создавате услови за ефикасно работење и подобра иднина на Вашата организација.

Архивски сеф

Кога Вашите податоци се витални или критични нашиот безбедносен сеф Ви овозможува безгрижност.