Calculator Digitizacija
  • Конфигурација
  • Лични детали
  • Преглед на конфигурација и испраќање
0% Complete
1 of 3

1. Колку документи сакате да скенираме?

2. Дали сакате OCR обработка?
Се врши обработка со цел да се препознае текстот и можност да се пребарува низ него.
3. Дали е потребно индексирање?
Процес во кој ние извлекуваме мета податоци (број на ф-ра, договор, сума, коминтент итн.) *При самото скенирање вклучено е 1 индексно поле.
4. Дали сакате по скенирање, да ги внесеме во Дигитална Архива?
*Хартиените документи може да си ги земете или да ги оставите на чување кај нас.
5. Дали сакате скенираните документи да стананат оригинали ?
*Инбох е овластен конвертор на хартиени документи
6. Дали сакате конверзија на вашите документи во друг формат (пример од слика во WORD, Excel, Powerpoint

Направи си понуда