Calculator Fizicka Arhiva
  • КОНФИГУРАЦИЈА
  • ЛИЧНИ ДЕТАЛИ
  • ГЕНЕРИРАЊЕ ПОНУДА
1. Избери архивска единица
(Архивска единица е основа за пресметка на количина, пописна евиденција, простор и цена)
( количината е бројот на регистратори за кои сакаш да добиеш понуда)
( количината е бројот на архивски кутии за кои сакаш да добиеш понуда)
3. Колку овластени лица треба да добијат пристап – лиценци до Архивата
Во секој момент можете да ја зголемите или намалите бројката на лица со активни лиценци за пристап
4. Архивски кутии
Архивскиот материјал секогаш се пакува и складира во архивски кутии
Наведете специјални барања кои ги имате или очекувате да ги добиете во понудата

Поврзи други услуги

Во понудата ке добиете стандарден ценовник за избраните услуги

Направи си понуда