Контакт

Официјални контакти

Tел: +389 2 2580 100
Моб:+389 75 458 933
e-mail: contact@inbox.com.mk

Продажба и грижа за клиенти

Tел: +389 2 2580 100
e-mail: sales@inbox.com.mk

Маркетинг

Tел: +389 2 2580 100
Моб:+389 77 771 620
e-mail: marketing@inbox.com.mk

ИТ корисничка поддршка

Tел: +389 2 2580 100
Моб:+389 71 379 382
e-mail: support@inbox.com.mk