Новости

 Отворени позиции

Проектен соработник

Инбох ДООЕЛ Скопје, најуспешниот професионален архивски и дата центар во Македонија, кој на своите клиенти им нуди врвна заштита на податоци и документи во своите физички и дигитални архиви, поради зголемен обем на работа и организациска комплексност има потреба од...

 Отворени позиции

Cloud DMS/ERP имплементатор

Инбох ДООЕЛ Скопје, Ве поканува да учествувате и да допринесете во развојот и одржувањето на најиновативниот модел за управување со електронски документи. Како Cloud DMS/ERP имплементатор, Вие ќе ги имате следниве одговорности: имплементација на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата...

Новости

Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално канцелариско и архивско работење во рамките на Институтот за историја

Новости

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Новости

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Новости

Нови инвестиции за достигнување нови предизвици

Нови инвестиции за достигнување нови предизвици

Новости

Генијален, практичен начин за заштита на нашите документи

Генијален, практичен начин за заштита на нашите документи