Новости

 Отворени позиции

Проектен соработник

Инбох ДООЕЛ Скопје, најуспешниот професионален архивски и дата центар во Македонија, кој на своите клиенти им нуди врвна заштита на податоци и документи во своите физички и дигитални архиви, поради зголемен обем на работа и организациска комплексност има потреба од...

 Отворени позиции

Cloud DMS/ERP имплементатор

Инбох ДООЕЛ Скопје, Ве поканува да учествувате и да допринесете во развојот и одржувањето на најиновативниот модел за управување со електронски документи. Како Cloud DMS/ERP имплементатор, Вие ќе ги имате следниве одговорности: имплементација на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата...

Новости

Повеќе знаење, Подобри вештини, Посреќна Иднина

Инцијатива за создавање на Центар за Едукација за Канцелариско и Архивско Работење (ЦЕКАР) со Донација на електронска ПЛАТФОРМА, И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАБИНЕТ за Дигитално канцелариско и архивско работење во рамките на Институтот за историја

Новости

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Новости

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Новости

Нови инвестиции за достигнување нови предизвици

Нови инвестиции за достигнување нови предизвици