Новости

Новости

Во Фокус со Александра Станковска – Инбох – компанија која го движи растот и развојот во правата насока

Сите Вие создавате бизнис записи кои што содржат структурни информациски пакети кои рефлектираат различни аспекти од Вашиот бизнис и организациски модел. Збирот на Вашите деловни записи ја претставува Вашата архива, додека процесите на сортирање, структурирање и складирање на Вашите бизнис...

Новости

Стратешко партнерство: Инбох – Микрокоп

Инбох – Архивски дата центар пристапи кон уште едно стратешко партнерство со Микрокоп доо – Љубљана, Словенија се со цел исполнување на своите долгорочни цели за раст, развој и иновации. Микрокоп д.о.о. Љубљана е матицата на компаниите кои ја сочинуваат...