Новости

Новости

Технологијата во функција на заштита и подобрување на “институционално–колективната меморија“ во Република Македонија

Технологијата во функција на заштита и подобрување на “институционално–колективната меморија“ во Република Македонија

Новости

#ВоФокус со Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет

#ВоФокус со Александар Зорбовски – Менаџер за безбедност и квалитет

Новости

Училницата преточена во практично знаење – Учениците од СЕПУГС “Васил Антевски Дрен„ во посета на Инбох

Новости

#Во Фокус со Александар Кузмановски – Тим Лидер за Индексирање и Селекција и Проект Менаџер за Onsite Архивирање

#Во Фокус со Александар Кузмановски - Тим Лидер за Индексирање и Селекција и Проект Менаџер за Onsite Архивирање

Новости

#Во Фокус со Перица Костадиновски – Помлад партнер

#Во Фокус со Перица Костадиновски – Помлад партнер

Новости

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика

Во Фокус со Никица Стаменковиќ – Раководител на сектор за Физичка архива и логистика