ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ова е официјална страна на Инбох дооел. 

Инбох дооел – Скопје има комплетни авторски права врз содржината на веб страницата. 

Корисниците кои пристапуваат до официјалната страница на Инбох дооел ги имаат следните права:

  • – Да ја прегледуваат содржината.
  • – Да превземаат, преведуваат или користат дел од информациите поставени на страницата исклучиво само со цитирање на изворот.

Веб страницата на Инбох дооел – Скопје претставува збир на податоци и информации од информативен и едукативен карактер. Инбох дооел – Скопје го задржува правото да ја менува содржината и структурата на веб страницата во секое време без претходна најава. 

Производите и услугите опишани на оваа веб страница се однесуваат исклучиво на Инбох дооел – Скопје и се во комплетна сопственост на Инбох дооел. 

Секој обид да се промени изгледот и содржината на страницата, со исклучок на правниот сопственик Инбох дооел– Скопје и дозволува на компанијата еднострано и без последици да ги користи своите права и да побара санкции за сторителите од надлежните служби. 

Ова лого припаѓа исклучиво на Инбох дооел и не може да се користи без да се има претходна писмена согласност.

Ова е официјална страна на Инбох дооел.

Инбох дооел – Скопје има комплетни авторски права врз содржината на веб страницата.

Корисниците кои пристапуваат до официјалната страница на Инбох дооел ги имаат следните права:

  • – Да ја прегледуваат содржината.
  • – Да превземаат, преведуваат или користат дел од информациите поставени на страницата исклучиво само со цитирање на изворот.

Веб страницата на Инбох дооел – Скопје претставува збир на податоци и информации од информативен и едукативен карактер. Инбох дооел – Скопје го задржува правото да ја менува содржината и структурата на веб страницата во секое време без претходна најава.

Производите и услугите опишани на оваа веб страница се однесуваат исклучиво на Инбох дооел – Скопје и се во комплетна сопственост на Инбох дооел.

Секој обид да се промени изгледот и содржината на страницата, со исклучок на правниот сопственик Инбох дооел– Скопје и дозволува на компанијата еднострано и без последици да ги користи своите права и да побара санкции за сторителите од надлежните служби.

Ова лого припаѓа исклучиво на Инбох дооел и не може да се користи без да се има претходна писмена согласност.