Инбох COMPACT БОХ

Инбох COMPACT кутија е специјализијално дизајнирана кутија која е наменета за канцелариска употреба и чување во мали архивиски системи за документација што ЧЕСТО СЕ УПОТРЕБУВА. Пропорцијата на кутијата одговара на сите канцелариски плакарски системи, одговара на сите безбедносни сефови и мали архивски сталажни системи.

Спецификации

– Димензии 35 x 32 x 29 цм.
– Дизајнирана за фреквентна употреба во секојдневни канцеларски операции, таа има СИЛНО ЗАЈАКНАТИ странични рачки и капак кој не се одвојува од кутијата.
– Издржливост на кутијата по извршен BCT (Box Compression Test) – 1615 N т.е 164kg и ECT(Edge Compression Test) – 3.75KN/m.
– Собира 4 стандардни регистратори.
– Исклучителна лесна за манипулација, одговора за чување на средена документација во регистри, како и за чување на папки и предмети кои лесно се организираат во кутијата и многу лесно се пронаоѓа содржината на материјалот.