Да се запознаеме

Стојче Тасков

Стојче Тасков

Главен Извршен Директор

Дејан Тимковски

Дејан Тимковски

Директор на продажба и односи со клиенти

Александра Станковска

Александра Станковска

Стручен соработник за корпоративна поддршка

Перица Костадиновски

Перица Костадиновски

Помлад партнер / продажба и развој

Драгица Додевска

Драгица Додевска

Маркетинг координатор

Гоце Блажевски

Гоце Блажевски

Стручен соработник за канцелариско и архивско работење

Јорданчо Митровски

Јорданчо Митровски

Извршен директор за финансии и корпоративно управување

Александар Зорбовски

Александар Зорбовски

Менаџер за безбедност и квалитет