Да се запознаеме

Стојче Тасков

Стојче Тасков

Главен Извршен Директор

Димитар Јаневски

Димитар Јаневски

Директор на Digital Office by Inbox

Александар Гочевски

Александар Гочевски

Менаџер за продажба

Перица Костадиновски

Перица Костадиновски

Помлад партнер / продажба и развој

Моника Славковска

Моника Славковска

Координатор за човечки ресурси

Елена Димовска

Елена Димовска

Офис менаџер

Јорданчо Митровски

Јорданчо Митровски

Извршен директор за финансии и корпоративно управување

Александар Зорбовски

Александар Зорбовски

Менаџер за безбедност и квалитет

Гоце Блажевски

Гоце Блажевски

Стручен соработник за канцелариско и архивско работење