Да се запознаеме

Стојче Тасков

Стојче Тасков

Главен Извршен Директор

Димитар Јаневски

Димитар Јаневски

Директор на Digital Office by Inbox

Александар Кузмановски

Александар Кузмановски

Одговорен за физичко архивирање и дигитализација на физички документи

Перица Костадиновски

Перица Костадиновски

Помлад партнер / продажба и развој

Тања Ѓоргиевска

Тања Ѓоргиевска

Координатор за Човечки Ресурси

Јулијана Гиразовска

Јулијана Гиразовска

Корпоративен асистент

Јорданчо Митровски

Јорданчо Митровски

Извршен директор за финансии и корпоративно управување

Александар Зорбовски

Александар Зорбовски

Менаџер за безбедност и квалитет

Гоце Блажевски

Гоце Блажевски

Стручен соработник за канцелариско и архивско работење