Да се запознаеме

Стојче Тасков

Стојче Тасков

Главен Извршен Директор

Димитар Јаневски

Димитар Јаневски

Директор на Digital Office by Inbox

Тања Ѓоргиевска

Тања Ѓоргиевска

Координатор за Човечки Ресурси

Перица Костадиновски

Перица Костадиновски

Помлад партнер / продажба и развој

Гоце Блажевски

Гоце Блажевски

Стручен соработник за канцелариско и архивско работење

Јулијана Гиразовска

Јулијана Гиразовска

Корпоративен асистент

Јорданчо Митровски

Јорданчо Митровски

Извршен директор за финансии и корпоративно управување

Александар Зорбовски

Александар Зорбовски

Менаџер за безбедност и квалитет