Сертификати

ISO-9001

ISO 9001 е меѓународен стандард кој ги специфицира барањата за систем за управување со квалитет (QMS). Инбокс го поседува овој стандард од 2014 година и оваа година изврши ресертификација за имплементација на најновите промени во барањата на стандардот во верзија ISO 9001: 2015

ISO-27001

ISO 27001 е спецификација за систем за управување со безбедноста на информациите (ISMS). ISMS е рамка на политики и процедури што ги вклучува сите правни, физички и технички контроли вклучени во процесите на управување со информации за организацијата. Инбох ги оправдува овие побарувања на стандардот од самото имплементирање во 2014 година и во 2017 година се ресертифицираше.